Informace o nás

Studnická knihovna má zaregistrováno 56 aktivních čtenářů. V současné době má knihovna velmi kvalitní knižní fond, který tvoří na 900 knižních výtisků. Nové knihy nám zajišťuje Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, která nám zároveň poskytuje výměnný fond, jenž je podle potřeb obměňován v různých časových intervalech. Studnická knihovna úzce pracuje s kulturní komisí OÚ Studnice a spolupodílí se tak na zajištění kulturních akcí. Do budoucna by se chtěla zaměřit také na výstavy, besedy a další aktivity, do nichž se mohou zapojit všechny věkové skupiny obyvatelstva.
 
 
Knihovní řád (.PDF 282,4 kB)